วีดีทัศน์บรรยากาศการแข่ง Thaialnd Kaizen Award 2015

ภาพรวม คุณธนรัชต์ กุมมะกสิกร คุณณัฐพงศ์ แซ่ลี้ คุณอำนาจ สินกิ่ง
คุณสมชาย ลิ้มทองสิทธิคุณ คุณชัยรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ คุณอังคณา ขันทะจิต

:: ตารางกำหนดการ ::

:อัดสำเนา DVD:

สนใจรับชม การประกวด
Thailand Kaizen Award
รอบชิงชนะเลิศ
ในรูปแบบ DVD

สั่งอัด DVD:Thailand Kaizen Award ที่นี่

สำหรับ Admin