ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

การให้คำปรึกษา (Consult)

  1. ลูกค้าFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา สอบถาม (email / Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา )
  2. ส่งแบบประเมินFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา เบื้องต้นให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด
  3. หลังจากลูกค้าตอบกลับแบบประเมินFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา เบื้องต้น นัดหมายวัน Fact finding
  4. ส่งข้อเสนอให้ลูกค้า เพื่อพิจารณา

การอบรม

  1. ลูกค้าFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา สอบถาม (email / Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา )
  2. ส่งแบบสำรวจการอบรมให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด และส่งกลับให้ผู้ประสานงาน
  3. ส.ส.ท. จัดทำหลักสูตร กำหนดวิทยากร ส่งให้ลูกค้า
  4. ลูกค้าส่งใบยืนยันการจัดอบรม